Įžvalgos, Svarbiausias, Geroji Naujiena, Religijų dialogas

Letas Palmaitis. Kodėl Komunija nėra tik paprastas prisiminimas, bet yra Sakramentas

23 Tiesos.lt redakcija   2017 m. kovo 11 d. 19:11

Nors daugeliui Senasis Testamentas yra Sinajaus Sandoros sinonimas, ir todėl neva „netekęs reikšmės“, be ST teksto vargu ar įmanoma suvokti NT tekstą (o gal net ir pačią Naująją Sandorą, dėl kurios žr. Jer 31:31–32).

Priešistorės laikais, kada nebūta nei advokatų kontorų, nei antspaudų, sutartys vis tiek buvo sudaromos ir patvirtinamos. Sutartis per bendrą aukojimą yra galbūt seniausia. Jos pamatas – gyvybė, kurią laikome ir kurią vartojame maistui. Gyvybė tad paaukojama Sutarčiai ir ją paliudija, todėl ji yra kaip sutarties antspaudas, arba ženklas.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Geroji Naujiena, Religijų dialogas

Letas Palmaitis. Krikščionių Kalėdos ir yra Chanuka (I)

28 Tiesos.lt redakcija   2016 m. gruodžio 15 d. 20:52

2016 metais Chanukos šventė, žydų kalendoriaus kislevo 25-ąją dieną, sutampa su Kalėdomis – gruodžio 25-ąją, kaip tai periodiškai ir atsitinka. Šis periodiškas sutapimas ir akivaizdus Chanukos bei Kalėdų švenčių dienos skaičiaus sutapimas žydų mėnulio-saulės ir grigališkajame saulės kalendoriuose, rodo, kad ši šventė sieja senosios Šventyklos tikėjimą su Evangelijos tikėjimu, kaip MESIJO ŠVIESOS DIENA. Juk Mesijas J-šūa‘ yra Šventykla visam Savo tikinčiųjų Kūnui.

Chanuka nėra D-vo Toroje įsakyta šventė. Ją įvedė makabėjai 165 m. kislevo 25 dieną, kad būtų įamžintas iš naujo konsekruotos Šventyklos atkūrimas bei vienai dienai turėto pašventinto Menoros aliejaus degimo aštuonias dienas stebuklas (plg. šventės paminėjimą Jn 10:22).

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Religijų dialogas

Letas Palmaitis. Antisemitizmo ir ateizmo sąveikos (V)

53 Tiesos.lt redakcija   2016 m. lapkričio 17 d. 21:51

Baigiame dr. Leto Palmaičio straipsnių ciklą apie antisemitizmo ir ateizmo kilmę bei sąsajas. Pirmąją dalį skaitykite ČIA, antrąją dalį – ČIA, trečiąją – ČIA, ketvirtąją – ČIA.

Autorius iš anksto dėkoja specialistams už galimą profesionalią šio rašinio kritiką.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Religijų dialogas

Letas Palmaitis. Antisemitizmo ir ateizmo sąveikos (IV)

23 Tiesos.lt redakcija   2016 m. lapkričio 16 d. 17:17

Tęsiame dr. Leto Palmaičio straipsnių ciklą apie antisemitizmo ir ateizmo kilmę bei sąsajas. Pirmąją dalį skaitykite ČIA, antrąją dalį – ČIA, trečiąją – ČIA.

Autorius iš anksto dėkoja specialistams už galimą profesionalią šio rašinio kritiką.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Religijų dialogas

Letas Palmaitis. Antisemitizmo ir ateizmo sąveikos (III)

22 Tiesos.lt redakcija   2016 m. lapkričio 15 d. 19:53

Tęsiame dr. Leto Palmaičio straipsnių ciklą apie antisemitizmo ir ateizmo kilmę bei sąsajas. Pirmąją dalį skaitykite ČIA, antrąją dalį – ČIA.

Autorius iš anksto dėkoja specialistams už galimą profesionalią šio rašinio kritiką.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Religijų dialogas

Letas Palmaitis. Antisemitizmo ir ateizmo sąveikos (II)

16 Tiesos.lt redakcija   2016 m. lapkričio 14 d. 18:00

Tęsiame dr. Leto Palmaičio straipsnių ciklą apie antisemitizmo ir ateizmo kilmę bei sąsajas. Pirmąją dalį skaitykite ČIA.

Autorius iš anksto dėkoja specialistams už galimą profesionalią šio rašinio kritiką.

Naujasis tikėjimas ir senoji tradicija

Vyresniosios kartos žmonės dar gali prisiminti sovietinį „mokslinį“ ateizmą, teigusį, neva Evangelijos atsirado ir visa krikščionybė susiformavo anksčiausiai II amžiuje. Evangelijos tikrai perėjo kruopščios atrankos ir kanonizavimo procesą, bet šiandien niekas neabejoja, kad pamatiniai krikščioniški tekstai surašyti jau nuo I a. šeštojo dešimtmečio. Kadangi tai tikėjimo šaltinis, visų pirma teigiantis Izaijo išpranašautą Mesijo Auką, šių tekstų nagrinėjimas reikalauja ypatingo atsargumo remtis tik neginčijamais pirmųjų rankraščių parodymais. Užtat paties krikščioniško tikėjimo raida pakankamai skaidriai atspindėta Apaštalų darbuose ir laiškuose, kurių autentiškumu bei ankstyva data niekas nebeabejoja. Apaštalų darbų autorystė priskiriama evangelistui gydytojui Lukui (plg. Kol 4:14; 2 Tim 4, 11; Fil 1:24), pradėjusiam Darbų aprašymą po šv. Pauliaus nuvykimo į Romą Nerono laikais.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Religijų dialogas

Letas Palmaitis. Antisemitizmo ir ateizmo sąveikos (I)

32 Tiesos.lt redakcija   2016 m. lapkričio 13 d. 16:23

Pradedame kalbininko dr. Leto Palmaičio straipsnių ciklą apie antisemitizmo ir ateizmo kilmę bei sąsajas. Autorius iš anksto dėkoja specialistams už galimą profesionalią šio rašinio kritiką.

* * *

VARDAS tarė Abraomui: [...] laiminčius tave laiminsiu ir keikiantįjį tave prakeiksiu“ (Pr 12:3)

Klausimo iškėlimas

Paklaustas, kodėl krikščioniškose šalyse ir tradicijoje gimę žmonės dalyvavo naciniame žydų genocide, Popiežius Jonas Paulius II atsakė, kas pats negalįs to suprasti. Vis dėlto suprasti galima, jei sugrįžtume 1691 metais atgalios – prie imperatoriaus Konstantino laiško I Bažnyčios susirinkimui Nikėjoje – ir net 300 metais dar anksčiau – prie apaštalo Pauliaus santykių su pakrikštytais Romos imperijos patriotais bei jo ginčų su apaštalais Petru ir Jokūbu bei kitais pirmaisiais krikščionimis Judėjoje.

 

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Naujienos, Svarbiausias, Geroji Naujiena, Religijų dialogas

Geroji Naujiena: „Savo ištverme jūs išsaugosite savo gyvybę“

2 Tiesos.lt redakcija   2016 m. lapkričio 13 d. 1:05

Jėzus nori, kad net griūnant Jeruzalės šventyklai, tautoms kariaujant, žemės drebėjimų, ligų ir badmečių ištikti jo mokiniai visada būtų drąsūs ir ištikimi tikėjimui. Tikro krikščionio gyvenimas negali būti patogus ir ramus. „Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje“ (Mt 5, 11).

Viešpaties diena artėja kiekvienam iš mūsų asmeniškai, tai mūsų mirties diena. Tą dieną Viešpats pasikvies mus į savo Tėviškus namus. Tačiau ši žinia neturi mūsų paversti nuliūdusiomis bevalėmis būtybėmis. Kristus pageidauja, kad mes dirbtume savo žemiškus darbus iki paskutinio atodūsio. Dievo mums duotas žemiškas vertybes privalome panaudoti tarpusavio meilei, kilniaširdiškumui ir teisingumui. Krikščionis nėra pesimistas. Jis tiki gėrio pergale ir jo triumfu. Krikščionybė yra amžinojo gyvenimo, amžinojo atsinaujinimo, amžinos veiklos ir kūrybos amžinas dalyvavimas dieviškoje kūryboje. Krikščionybė yra amžinoji pergalė prieš mirtį – būties prieš nebūtį amžinoji pergalė.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Naujienos, Svarbiausias, Religijų dialogas, Tikėjimo persekiojimas

Sacharovo premija – dviem buvusioms islamistų vergėms jazidėms

2 Tiesos.lt siūlo   2016 m. lapkričio 1 d. 12:43

Vatikano radijas

Kasmet Europos Parlamento įteikiama Sacharovo premija už minties laisvę yra aukščiausias, didžiausią prestižą turintis Europos Sąjungos apdovanojimas žmogaus teisių srityje.

Įteikdamas Andrejaus Sacharovo, garsaus rusų mokslininko ir disidento, vardo premiją Europos Parlamentas pabrėžia du dalykus: visų pirma, Europos Sąjungos įsipareigojimą žmogaus teisėms, antra vertus, atkreipia pasaulio dėmesį ir drąsina tuos, kurie tampa žmogaus teisių šaukliais kartais labai sunkiomis ir pavojingomis aplinkybėmis.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Naujienos, Svarbiausias, Religijų dialogas

Tahar Ben Jelloun: „Išvaduokime islamą iš Daech gniaužtų“

6 Tiesos.lt redakcija   2016 m. liepos 30 d. 15:08

Arabų kilmės prancūzų rašytojas, poetas ir dailininkas iš Maroko Taharas Benas Jellounas šiomis dienomis išplatino atvirą laišką, kuriame teigia, jog 86 metų Saint-Etienne-du-Rouvray bažnyčios kunigo nužudymas yra ženklas, kad buvo peržengtos visos ribos, ir todėl islamo religinės bendruomenės turėtų išvesti tikinčiuosius į gatves ir atsiriboti nuo to, kas vyksta, ypač nuo to, kas daroma islamo vardu.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti
Puslapis 2 iš 4 < 1 2 3 4 > 

Rekomenduojame

Ar šie žmonės negeba sugalvoti jokio naujo argumento?

Dominykas Vanhara. Labai geras pavyzdys, kaip žiniasklaida atlieka ne informavimo, bet nuomonės formavimo funkciją

Vladimiras Laučius. Kaip „idealistai“ atitrūko nuo idėjų, o „realistai“ – nuo realybės

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimtoji (rugpjūčio 2 diena)

Atsinaujinantys šaltiniai, o ne karas Ukrainoje yra pagrindinė Europos energetinės krizės priežastis

Vytautas Radžvilas: Gyvename naujoje geopolitinėje realybėje, todėl Tarpjūrio aljansas – neišvengiama būtinybė

Su Kremliumi siejamas nacių medžiotojas Zuroffas užsipuolė Lietuvą ir kitas šalis dėl „istorijos klastojimo“

Vladimiras Laučius. Rusijos despotijos šaknys

Lenkija turės galingiausias sausumos pajėgas Europoje, karinėms išlaidoms – net 5 proc. nuo BVP

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt devintoji (rugpjūčio 1 diena)

DeSantis įveda naujas taisykles, nukreiptas prieš socialinių kreditų standartus „nubudusiųjų“ korporacijose

Vytautas Radžvilas. „Rusija vis dar buvo suvokiama kaip gerovės šaltinis“ (II)

Eimantas Grakauskas. Tiesos ir moralės amnezija (apie Z. Šličytės puolimą). III dalis

Vytautas Sinica. Vilnius be šeimininko

Vytautas Rubavičius. Ukraina: Didysis Tėvynės karas

Kastytis Braziulis. Visi šie išdavikai yra teisiami

Vytautas Sinica. Rusijos elgesys nuo skerdynių Bučoje nė kiek nepasikeitė, o Vakarai ir mes gerokai atbukome

Priešinkimės vaikų eutanazijai Nyderlanduose, prašo „CitizenGO“

Kastytis Braziulis. Vokietijos „parama“

Vytautas Sinica. Nacionalinis susivienijimas iškėlė programinį tikslą panaikinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt aštuntoji (liepos 31 diena)

Europos Komisija padavė Vengriją į teismą

Ramūnas Aušrotas. Demografinis žmonijos kolapsas

Vytautas Sinica. Valstybės kontrolė apie miškų reikalus

STT kirčiai Vilniaus savivaldybei

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt šeštoji (liepos 29 diena)

Pasaulio ekonomikos forumas kviečia panaikinti privačią transporto priemonių nuosavybę

Vytautas Sinica. Tėvai auklėjami, kaip dorotis su vaiko transseksualumu

Kastytis Braziulis. Senajai Europai, o ir mums reikia atgailauti, patiems pasitraukti arba išsivalyti nuo kolaborantų taip, kaip daro Ukraina

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt penktoji (liepos 28 diena)

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.