Svarbiausias, Istorija, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Vidmantas Valiušaitis. Rusijos pasiuntinys: Jie daro didvyrius iš tų, kurie bendradarbiavo su nacių įsibrovėliais ir priešinosi sovietų valdžiai

7 Tiesos.lt redakcija   2022 m. vasario 2 d. 11:05

The Wall Street Journal, 2022 m. vasario 1 dieną rašo, kad Rusijos kariuomenės didinimas prie Ukrainos sienos Saugumo Taryboje sukėlė karštas diskusijas, kurias Maskva bandė blokuoti: „Rusijos pasiuntinys P. Nebenzya apkaltino Kijevą antirusiškų nuotaikų kurstymu, nurodydamas į jos siekius įstoti į Europos Sąjungą ir NATO bei ukrainiečių kalbos propagavimą.“

Baisūs nusikaltimai, tiesa? Bet toliau dar gražiau:

„Jis palygino dabartinį Ukrainos nacionalinį judėjimą su ukrainiečiais, kurie Antrojo pasaulinio karo metu bendradarbiavo su nacių įsibrovėliais ir priešinosi sovietų valdžiai. „Jie daro didvyrius iš tų žmonių, kurie kovojo Hitlerio pusėje, kurie naikino žydus, lenkus, ukrainiečius ir rusus“, – sakė P. Nebenzya. Jis apkaltino Vakarus ignoruojant „Ukrainos žmonių susidomėjimą šiuo destruktyviu žaidimu.“

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Istorija, Propagandos ir ideologijos analizė

Irena Tumavičiūtė. Kaniūkų gyventojų žudikams negali būti senaties

24 Tiesos.lt siūlo   2022 m. vasario 1 d. 10:15

xxiamzius.lt

1944 metų sausio 29 dieną raudonųjų sovietinių partizanų būrys išžudė taikius civilius lietuviško Kaniūkų kaimo gyventojus. Tai žiauriausia sovietinių partizanų akcija prieš Lietuvos kaimų savisaugą. Akciją yra aprašę jos dalyviai, sovietiniai partizanai Isaacas Kowalskis, Chaimas Lazaras, Aba Kovneris ir Paulas Bagrianskis. Kviečiame prisiminti šią tragišką sukaktį.

Lietuvoje vis dar taikomi skirtingi standartai Vokietijos nacionalsocialistinės ir sovietinio socializmo praeities vertinimui. Kiek sovietinių kolaborantų, savo rankomis žudžiusių taikius Lietuvos gyventojus ar vykdžiusių genocidą sėdėdami prie rašomojo stalo, prokuroro ar tardytojo kėdėje, buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn? Štai jau 18 metų stebime, kaip jie, pasidžiaugę ramaus gyvenimo rudeniu – Lietuvoje, Rusijoje, Izraelyje ar Vokietijoje – iškeliauja Anapilin. Ačiū spaudos laisvei – rašyti galime apie viską, taigi, ir apie sovietų žvalgybinius-operatyvinius būrius, kurie vykdydavo išimtinai teroristines operacijas bei atlikdavo „ūkines užduotis“ (rus. „zagotovki“), apiplėšinėdami Lietuvos valstiečius. Kai kuriems iš tų būrių prigijo sovietinių partizanų vardas. Nuo jų ypač kentėjo Vilnijos gyventojai. Už diversines ir teroristines akcijas jų turėdavo atsakyti savo galva vietiniai gyventojai. Valstiečiams darėsi nepakeliamos ir plėšikaujančių „partizanų“ akcijos vykdant „ūkines užduotis“. Atsirado kaimų, kurie ėmė kurti savisaugos struktūras ir ginti savo namus ir nuosavybę nuo plėšikų.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Istorija, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Dovilas Petkus. Mažosios Lietuvos diena – nacionalistinė šventė

9 Tiesos.lt redakcija   2022 m. sausio 16 d. 10:03

Kalba, pasakyta lapkričio 29 d. Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje vykusiame renginyje, skirtame Tilžės akto šimtmečio minėjimui.

Šiandien, mūsų valstybės šimtmečio akivaizdoje, stengiamės suvokti, kokia yra Tilžės akto ir Mažosios Lietuvos šimtmečio reikšmė. Atkreipsiu dėmesį, jog sąmoningai naudoju sąvoką Mažosios Lietuvos šimtmetis. Nors šiame krašte daugybę amžių gyveno lietuviai, jam tik 100 metų. Tokį neilgą laikotarpį verčia rinktis faktas, jog tik paskutinį šimtmetį Mažosios Lietuvos krašte atsirado žmonių, kurie valingai paskelbė, jog šioje teritorijoje taisykles nustatinės ir savo gyvenimą kurs būtent Lietuvių tauta. Ilgą laiką gyvenę ar tai rusiškose, ar vokiškose imperijose, lietuviai viso labo buvo etnosas, kuris tirpo kaip sniegas. Tačiau prieš šimtmetį įvykę politiniai lūžiai sujungė Mažąją ir Didžiąją Lietuvas, politinę lietuvių tautą sugrąžindami į pasaulio istoriją.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Įžvalgos, Istorija

Vidmantas Valiušaitis. K. Pakšto įžvalga: Lietuva yra kraštas, kuriame labai pavojinga gyventi

4 Tiesos.lt redakcija   2022 m. sausio 13 d. 11:30

Lygiai prieš 30 metų – 1991 sausio 14-ąją – rašytas tekstas: parašytas laiku ir vietoje. Ne visada taip pasiseka. Ne visada būnu patentkintas tuo, ką parašau. Pritrūksta laiko, „įkvėpimo“, kartais ir miego. Nors Sausio 13-osios naktį visai nemiegojau (buvau Sitkūnuose), bet sausio 14-osios tekstas yra vienas iš tų, kurios man malonu prisiminti. Paskelbtas savaitraštyje „Šiaurės Atėnai“ 1991 m. sausio 19 d.

Dar kartą „vienų vieni“?

Nedėkingas uždavinys šiomis valandomis rašyti apie įvykius Lietuvoje savaitraščiui – padėtis keičiasi kas valandą ir jau rytoj šios akimirkos informacija bei samprotavimai gali būti pasenę, nebeaktualūs laiko ženklai.

Kai šis straipsnis išvys dienos šviesą, Lietuvos nepriklausomybės byla, galimas daiktas, jau bus vienaip ar kitaip išspręsta. O šiandien esam sukrėsti tragiškų įvykių: 14 žuvusių, 165 sužeisti (tarp jų 26 – sunkiai), 64 dingę be žinios. Užgrobti Spaudos rūmai, Krašto apsaugos departamentas, Policijos akademijos korpusas, Lietuvos radijas ir televizija, Vilniaus TV bokštas, kiti svarbūs valstybiniai objektai.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Istorija, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Vidmantas Valiušaitis.  Vėliavos diena

10 Tiesos.lt redakcija   2022 m. sausio 2 d. 19:43

Naujųjų išvakarėse gavau Algio Naručio, Nevyriausybinių organizacijų, Lietuvos valstybės gynybiniams pajėgumams stiprinti, koordinacinės tarybos (NOKT) pirmininko pavaduotojo kvietimą dalyvauti iškilmingoje Lietuvos valstybinės vėliavos iškėlimo ceremonijoje Gedimino kalno bokšte Vėliavos dienos proga.

Prisimenant ir pagerbiant savanorių žygdarbį, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, kiekvienais metais, sausio 1 d., minint Vėliavos dieną, Gedimino kalno bokšte rengiama iškilminga vėliavos pakeitimo ceremonija. Pagal tradiciją senoji vėliava kasmet perduodama saugoti vienai iš Lietuvos mokyklų, pasižymėjusių ugdant pilietiškumą, puoselėjant istorinę atmintį.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Istorija

Vidmantas Valiušaitis. Vertybės visada yra konkrečios ir jos liudijamos ne beatodairiška bravūra ar šunuodegiavimu

5 Tiesos.lt redakcija   2021 m. gruodžio 31 d. 10:35

Šiandien daug kalbama apie „nacionalinius interesus“, „vertybinę politiką“, „tarptautinį solidarumą“…

Kaip atrodė šitos „kategorijos“ Antrojo pasaulinio karo metais? Kai kas sako, kad ir dabar vyksta karas, tik ne konvencinis – hibridinis, bet vis tiek karas.

Plačiai žinomas Vinstono Čerčilio posakis: D. Britanija neturi amžinų draugų nei amžinų priešų, tik amžinus interesus. Pravartu tai prisiminti, ypač neartikuliuotai linksniuojamų „vertybių“ eksponavimo kontekste. Nėra abstrakčių „vertybių“. Vertybės visada yra konkrečios ir jos liudijamos veiksmais, ne žodžiais, ne beatodairiška bravūra ar šunuodegiavimu.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Istorija

Mirė atkurto Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Vyčio apygardos vadas, partizanas Bronislovas Juospaitis-Direktorius

20 Tiesos.lt redakcija   2021 m. gruodžio 28 d. 11:02

Tekstas paskelbtas Lietuvos Gyventojų Genicido ir Rezistencijos tyrimo centro Facebook paskyroje.

2021 m. gruodžio 27 d., eidamas 97-uosius metus mirė Lietuvos laisvės kovų dalyvis, atkurto Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Vyčio apygardos vadas, partizanas Bronislovas Juospaitis-Direktorius.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras reiškia nuoširdžią užuojautą Velionio šeimai, artimiesiems, bendražygiams ir visiems Lietuvos žmonėms, kam ši netektis skaudi.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Istorija

Romas Gudaitis. Mes - iš peršautų dainų krašto

15 Tiesos.lt redakcija   2021 m. gruodžio 16 d. 10:14

„Nepriklausomybės sąsiuviniai“

Viso kaimo šunys loja,
Gal stribukai jau atjoja…

Hm, atjoja? Paskutinis žodis – dėl rimo. Suvalkijoj, Dzūkijoj – stribai, Rytų Aukštaitijoj – skrebai, o mes kietakaktiškai tebevadiname juos liaudies gynėjais. Tik iš kur kaimiškame pavadinime kandi pajuoka, šaltukas? Ar maža jų springo, laistė šią žemę savo krauju, ne- sudejavę krito nuo smūgių iš pasalų, ar maža šliauždavo iš paskutiniųjų per plaukiančius rugius, palikdami paskui save raudoną šliūžę? Ar retai gyviems meistriškai išpjaustinėdavo penkiakampes žvaigždes nugarose, o mirtį pasitikti sukąstais dantim tekdavo tai šalvenančiais vidurnakčiais, juodoj kaip sustingęs siaubas tamsoj, be riktelėjimo „Tegyvuoja draugas Stalinas!“, tai žalsvoj mėnesienoj abejingai mirksint žvaigždėms ir dar abejingiau ambrijant šunims, kurie, rodos, niekad ir netūnodavo būdose – skalydavo ir skalydavo? Ar maža jų korė, pjaustinėjo jiems liežuvius, akis badė, skandino juos atkampiausiose balose ir raistuose, kad amžiams be žinios pražūtų? Ar stigo drąsių ir narsių vyrų, ne vien aklai už išžudytus savuosius, gimines, kaimynus keršijusių, bet ir šventai tikėjusių kovos prasme, partija, žemės perdalijimo teisybe? Argi pagaliau negynė jie liaudies, kaimiečio nuo teroro?

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Istorija, Tikėjimo persekiojimas

Kunigo Broniaus Laurinavičiaus paminėjimas

1 Tiesos.lt redakcija   2021 m. lapkričio 28 d. 12:06

Ketvirtadienį vyko KGB nužudyto kunigo Bronislovo Laurinavičiaus metinių paminėjimo renginys prie paminklo Žalgirio ir Kalvarijų g. sankryžoje. Kalbėjo kraupaus KGB surežisuoto įvykio liudininkai. Kunigo paminėti atvyko vilniečiai ir miesto svečiai.

Filmavo Vincas Kubilius.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Istorija

Mirė partizanas Juozas Jakavonis-Tigras

99 Tiesos.lt redakcija   2021 m. lapkričio 24 d. 11:14

Lapkričio 23 d. rytą, eidamas 97-uosius metus, mirė partizanas, politinis kalinys, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius, Laisvės premijos laureatas Juozas Jakavonis-Tigras.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti
Puslapis 3 iš 112 < 1 2 3 4 5 >  Paskutinis ›

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt devintoji (gegužės 23) diena

Ramūnas Aušrotas. Kodėl siūloma keisti Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles?

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Jei kas mane myli – VI Velykų sekmadienis

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt aštuntoji (gegužės 22) diena

Edvardas Čiuldė. Humetyno galios žaidimai

Romualdas Žekas. Sveikatos reforma finišo tiesiojoje. Kas nutylima?

Mindaugas Kubilius. Sinodinio kelio kontroversija: ar tik vokiška? (II)

Linas Karpavičius. Jis laukiasi

JAV arkivyskupas S. Cordileone dėl abortų palaikymo uždraudė Atstovų Rūmų pirmininkei priimti šv. Komuniją

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt septintoji (gegužės 21) diena

Mastercard pristato kontroversiškus biometrinius mokėjimus, reikalaujančius veido skenavimo

Futbolininkas I. Gueye turės pasiaiškinti, kodėl praleido rungtynes, kuriose buvo reiškiamas palaikymas LGBTQ+ bendruomenei

Romualdas Žekas. Pastabos dėl sveikatos reformos

Jūratė Laučiūtė. Apie Liudvikos Pociūnienės „vertybes ir niekšybes“

Vytautas Radžvilas. Du paklausimai elektros „rinkos“ tema

Dvylika Viktoro Orbano taisyklių politinei pergalei

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt šeštoji (gegužės 20) diena

Andrzej Krajewski. Vakarų Europa bijo Ukrainos pergalės prieš Rusiją

Almanto Stankūno kalba akcijoje „Neaukokite piliečių „nepriklausomiems“ elektros tiekėjams!”

Virdžinijos apskrities mokyklos gali laikinai nušalinti nuo pamokų mokinius už „translyčiųv bendraklasių vadinimą tikraisiais vardais ir įvardžiais

Į Švediją atkeliavo beždžionių raupai

Nepriklausomi elektros tiekėjai - dar vieni spąstai visuomenei?

Vytautas Sinica. Visiems užsiimantiems politikos komentavimu verta kaskart savęs paklausti, kiek manyje Laurinavičiaus

Ramūnas Aušrotas. Ta pati mergelė, tik kita suknelė

Dominykas Vanhara. Dėl Mariupolio gynėjų

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt penktoji (gegužės 19) diena

NŠTA teigia: už rūpestį šeima – ir vėl kremlinių etiketės

Vytautas Sinica. Reikalavimas paprastas: valstybei neatiduoti sektoriaus nepriklausomiems tiekėjams ir nekurti rinkos iliuzijos ten, kur ji neįmanoma

Tatjana Aleknienė. „Akademikų“ tylėjimas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Universitetas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.