Svarbiausias, Istorija, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Dovilas Petkus. Mažosios Lietuvos diena – nacionalistinė šventė

9 Tiesos.lt redakcija   2022 m. sausio 16 d. 10:03

Kalba, pasakyta lapkričio 29 d. Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje vykusiame renginyje, skirtame Tilžės akto šimtmečio minėjimui.

Šiandien, mūsų valstybės šimtmečio akivaizdoje, stengiamės suvokti, kokia yra Tilžės akto ir Mažosios Lietuvos šimtmečio reikšmė. Atkreipsiu dėmesį, jog sąmoningai naudoju sąvoką Mažosios Lietuvos šimtmetis. Nors šiame krašte daugybę amžių gyveno lietuviai, jam tik 100 metų. Tokį neilgą laikotarpį verčia rinktis faktas, jog tik paskutinį šimtmetį Mažosios Lietuvos krašte atsirado žmonių, kurie valingai paskelbė, jog šioje teritorijoje taisykles nustatinės ir savo gyvenimą kurs būtent Lietuvių tauta. Ilgą laiką gyvenę ar tai rusiškose, ar vokiškose imperijose, lietuviai viso labo buvo etnosas, kuris tirpo kaip sniegas. Tačiau prieš šimtmetį įvykę politiniai lūžiai sujungė Mažąją ir Didžiąją Lietuvas, politinę lietuvių tautą sugrąžindami į pasaulio istoriją.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Įžvalgos, Istorija

Vidmantas Valiušaitis. K. Pakšto įžvalga: Lietuva yra kraštas, kuriame labai pavojinga gyventi

4 Tiesos.lt redakcija   2022 m. sausio 13 d. 11:30

Lygiai prieš 30 metų – 1991 sausio 14-ąją – rašytas tekstas: parašytas laiku ir vietoje. Ne visada taip pasiseka. Ne visada būnu patentkintas tuo, ką parašau. Pritrūksta laiko, „įkvėpimo“, kartais ir miego. Nors Sausio 13-osios naktį visai nemiegojau (buvau Sitkūnuose), bet sausio 14-osios tekstas yra vienas iš tų, kurios man malonu prisiminti. Paskelbtas savaitraštyje „Šiaurės Atėnai“ 1991 m. sausio 19 d.

Dar kartą „vienų vieni“?

Nedėkingas uždavinys šiomis valandomis rašyti apie įvykius Lietuvoje savaitraščiui – padėtis keičiasi kas valandą ir jau rytoj šios akimirkos informacija bei samprotavimai gali būti pasenę, nebeaktualūs laiko ženklai.

Kai šis straipsnis išvys dienos šviesą, Lietuvos nepriklausomybės byla, galimas daiktas, jau bus vienaip ar kitaip išspręsta. O šiandien esam sukrėsti tragiškų įvykių: 14 žuvusių, 165 sužeisti (tarp jų 26 – sunkiai), 64 dingę be žinios. Užgrobti Spaudos rūmai, Krašto apsaugos departamentas, Policijos akademijos korpusas, Lietuvos radijas ir televizija, Vilniaus TV bokštas, kiti svarbūs valstybiniai objektai.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Istorija, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Vidmantas Valiušaitis.  Vėliavos diena

9 Tiesos.lt redakcija   2022 m. sausio 2 d. 19:43

Naujųjų išvakarėse gavau Algio Naručio, Nevyriausybinių organizacijų, Lietuvos valstybės gynybiniams pajėgumams stiprinti, koordinacinės tarybos (NOKT) pirmininko pavaduotojo kvietimą dalyvauti iškilmingoje Lietuvos valstybinės vėliavos iškėlimo ceremonijoje Gedimino kalno bokšte Vėliavos dienos proga.

Prisimenant ir pagerbiant savanorių žygdarbį, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, kiekvienais metais, sausio 1 d., minint Vėliavos dieną, Gedimino kalno bokšte rengiama iškilminga vėliavos pakeitimo ceremonija. Pagal tradiciją senoji vėliava kasmet perduodama saugoti vienai iš Lietuvos mokyklų, pasižymėjusių ugdant pilietiškumą, puoselėjant istorinę atmintį.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Istorija

Vidmantas Valiušaitis. Vertybės visada yra konkrečios ir jos liudijamos ne beatodairiška bravūra ar šunuodegiavimu

2 Tiesos.lt redakcija   2021 m. gruodžio 31 d. 10:35

Šiandien daug kalbama apie „nacionalinius interesus“, „vertybinę politiką“, „tarptautinį solidarumą“…

Kaip atrodė šitos „kategorijos“ Antrojo pasaulinio karo metais? Kai kas sako, kad ir dabar vyksta karas, tik ne konvencinis – hibridinis, bet vis tiek karas.

Plačiai žinomas Vinstono Čerčilio posakis: D. Britanija neturi amžinų draugų nei amžinų priešų, tik amžinus interesus. Pravartu tai prisiminti, ypač neartikuliuotai linksniuojamų „vertybių“ eksponavimo kontekste. Nėra abstrakčių „vertybių“. Vertybės visada yra konkrečios ir jos liudijamos veiksmais, ne žodžiais, ne beatodairiška bravūra ar šunuodegiavimu.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Istorija

Mirė atkurto Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Vyčio apygardos vadas, partizanas Bronislovas Juospaitis-Direktorius

20 Tiesos.lt redakcija   2021 m. gruodžio 28 d. 11:02

Tekstas paskelbtas Lietuvos Gyventojų Genicido ir Rezistencijos tyrimo centro Facebook paskyroje.

2021 m. gruodžio 27 d., eidamas 97-uosius metus mirė Lietuvos laisvės kovų dalyvis, atkurto Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Vyčio apygardos vadas, partizanas Bronislovas Juospaitis-Direktorius.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras reiškia nuoširdžią užuojautą Velionio šeimai, artimiesiems, bendražygiams ir visiems Lietuvos žmonėms, kam ši netektis skaudi.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Istorija

Romas Gudaitis. Mes - iš peršautų dainų krašto

15 Tiesos.lt redakcija   2021 m. gruodžio 16 d. 10:14

„Nepriklausomybės sąsiuviniai“

Viso kaimo šunys loja,
Gal stribukai jau atjoja…

Hm, atjoja? Paskutinis žodis – dėl rimo. Suvalkijoj, Dzūkijoj – stribai, Rytų Aukštaitijoj – skrebai, o mes kietakaktiškai tebevadiname juos liaudies gynėjais. Tik iš kur kaimiškame pavadinime kandi pajuoka, šaltukas? Ar maža jų springo, laistė šią žemę savo krauju, ne- sudejavę krito nuo smūgių iš pasalų, ar maža šliauždavo iš paskutiniųjų per plaukiančius rugius, palikdami paskui save raudoną šliūžę? Ar retai gyviems meistriškai išpjaustinėdavo penkiakampes žvaigždes nugarose, o mirtį pasitikti sukąstais dantim tekdavo tai šalvenančiais vidurnakčiais, juodoj kaip sustingęs siaubas tamsoj, be riktelėjimo „Tegyvuoja draugas Stalinas!“, tai žalsvoj mėnesienoj abejingai mirksint žvaigždėms ir dar abejingiau ambrijant šunims, kurie, rodos, niekad ir netūnodavo būdose – skalydavo ir skalydavo? Ar maža jų korė, pjaustinėjo jiems liežuvius, akis badė, skandino juos atkampiausiose balose ir raistuose, kad amžiams be žinios pražūtų? Ar stigo drąsių ir narsių vyrų, ne vien aklai už išžudytus savuosius, gimines, kaimynus keršijusių, bet ir šventai tikėjusių kovos prasme, partija, žemės perdalijimo teisybe? Argi pagaliau negynė jie liaudies, kaimiečio nuo teroro?

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Istorija, Tikėjimo persekiojimas

Kunigo Broniaus Laurinavičiaus paminėjimas

1 Tiesos.lt redakcija   2021 m. lapkričio 28 d. 12:06

Ketvirtadienį vyko KGB nužudyto kunigo Bronislovo Laurinavičiaus metinių paminėjimo renginys prie paminklo Žalgirio ir Kalvarijų g. sankryžoje. Kalbėjo kraupaus KGB surežisuoto įvykio liudininkai. Kunigo paminėti atvyko vilniečiai ir miesto svečiai.

Filmavo Vincas Kubilius.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Istorija

Mirė partizanas Juozas Jakavonis-Tigras

99 Tiesos.lt redakcija   2021 m. lapkričio 24 d. 11:14

Lapkričio 23 d. rytą, eidamas 97-uosius metus, mirė partizanas, politinis kalinys, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius, Laisvės premijos laureatas Juozas Jakavonis-Tigras.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Istorija, Tikėjimo persekiojimas

Ketvirtadienį Vilniuje bus paminėtos kun. B. Laurinavičiaus žūties metinės

1 Tiesos.lt redakcija   2021 m. lapkričio 24 d. 11:10

Ketvirtadienį, lapkričio 25 d. 18 valandą prie 2010 metais a.a. Antano Kmieliausko sukurtos skulptūros „KRISTUS, NEŠANTIS KRYŽIŲ“, įvyks paminėjimas, skirtas kunigo, kankinio Broniaus Laurinavičiaus atginimui. Kunigas prieš 40 metų, t.y. 1981 m. lapkričio 24 d., nužudytas KGB, pastūmus po pravažiuojančia mašina Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankryžoje.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Istorija, Tikėjimo persekiojimas

Kęstutis Pranckevičius. Tamsią naktį žvaigždės ryškiau šviečia

1 Tiesos.lt redakcija   2021 m. lapkričio 24 d. 11:00

Prieš keturis dešimtmečius, 1981-ųjų lapkričio 24-osios vėlų, ūkanotą vakarą, apie 20 val.15 min. netoli sostinės centro, Dzeržinskio (dabar Kalvarijų)-Žalgirio gatvių sankryžoje tvyrojusią tylą staiga perskrodė šaižūs stabdomo sunkvežimio garsai… Link šiaurės sovietinio karinio miestelio, vidutiniu greičiu judėjęs MAZ-as nebesuspėjo sustoti: po mašinos ratais gulėjo senyvo amžiaus, tamsiais drabužiais vilkintis vyriškis. Kniūbsčiomis ant asfalto mirtinai partrenkto žmogaus tąsyk niekas nepažino. Sunkvežimio vairuotojas-rusakalbis, maždaug 30 metų vaikinas negausiai susirinkusiems aiškino, kad šis žmogus išdygo netikėtai, šalia jo buvę porą vyriškių greitai kažkur pradingo…

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti
Puslapis 1 iš 110 1 2 3 >  Paskutinis ›

Rekomenduojame

Ignas Vėgėlė. Kai aliejaus žinios tampa niekam neįdomios, tenka atidirbti propagandai

Tikrieji neapykantos kurstytojai – LRT nori atverti pragarą?

Moterimi persirenginėjęs Airijos kunigas nutraukė savo tarnystę: nesulaukė palaikymo iš vyskupo

Europos Komisija atsisako skelbti Ursulos von der Leyen ir Pfizer korporacijos vadovo susirašinėjimo žinutes

Edvardas Čiuldė. Dar kartą apie Vilniaus universitetą: universiteto dvasios atstatyti jau nepavyks niekados niekam

Vytautas Sinica. Valdžia su visuomenės dauguma ir toliau renkasi gyventi karo sąlygomis

Dominykas Vanhara. Ar Šimonytės vyriausybė vis dar turi pasitikėjimą Seime?

Leonas Milčius. Išduoti Sąjūdžio pažadai ir vertybės, pažeminta lietuvių valstybinė kalba

Daiva Tamošaitytė. Dvi Lietuvos: kas daugiau?

Bažnyčios krizės grimasos: Čikagos kardinolas vadovavo pagoniškai ceremonijai

Anglija panaikina visus COVID pasus, reikalavimus dėvėti kaukes, darbo apribojimus

Vytautas Radžvilas. Žvelgiant į seną nuotrauką

Albertas Žostautas. Jie sulaužė Lietuvos Konstituciją ir išdavė

Vytautas Radžvilas. Prisikėlė jedinstvo ir LKP, pasidalijusi į skirtingų pasivadinimų atskiras partijas

Papunkčiui su Vytautu Sinica. Klausimai ir atsakymai

Nacionalinis susivienijimas dėl galimos korupcijos Vilniaus savivaldybėje kreipėsi į STT

Lenkija: kritikuoti Kiniją vien tam, kad įtiktume Amerikai nėra mūsų interesas

Vytautas Sinica. „Valdantieji meluoja, kad dėl asmenvardžių nepažeidžia Konstitucijos“

Vakcinacijos pasais pasipiktinę bulgarai šturmavo parlamentą

Edvardas Čiuldė. Ar jau atėjo laikas atsidalinti Lietuvą?

Naujoje „Trys riešutėliai Pelenei“ versijoje – homoseksualios scenos

Vlogerių veikla be priežiūros tuoj taps praeitimi

LRT laidą prodiusuoja Edmundas Jakilaitis, o jo žmona – premjerės patarėja, veda Rasa Tapinienė

Europarlamentaras Stasys Jakeliūnas ir teisininkas doc. Vaidotas Vaičaitis. Europos komisijos įsipareigojimai bendrovei „Pfizer“

Laima Kalėdienė. Lyg įstatymas būtų priimamas ne Lietuvos, o Lenkijos Seime

Vytautas Radžvilas. Ne, – krepšinis vis dėlto nevienija

Amerikiečiai nepasitiki žiniasklaidos informacija apie Covid-19

Vidas Rachlevičius. Ponios ir ponai, ar ne laikas prilaikyti arklius?

Regina Statkuvienė. Blogio veidas

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Dvi minios, dvi Lietuvos, dvi baimės ir du tikėjimai

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.