Svarbiausias, Geroji Naujiena

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Dievo Žodis ir laisvė – III eilinis sekmadienis

17 Tiesos.lt redakcija   2022 m. sausio 23 d. 12:16

Izraelitai, sugrįžę iš Babilono nelaisvės, matė liūdną vaizdą – apgriautas jiems brangios Jeruzalės sienas, todėl pirmasis jų rūpestis buvo kuo greičiau viską atstatyti. Kai darbai buvo baigti, kunigas Ezra į laisvę išėjusiems izraelitams skaitė Įstatymo knygą – Dievo žodį. Žmonės turėjo įsisąmoninti, kad Dievas padovanojo jiems laisvę ir kad jie išliks laisvi tuomet, jei laikysis Dievo Įstatymo. Žmonės klausėsi Dievo Žodžio ir verkė. Tai buvo džiaugsmo ašaros, nes tremties vargai jau pasibaigę, o Dievo Žodis teikė viltį, kad Aukščiausiojo globojami nuo dabar galės sau ir savo vaikams kurti laimingą gyvenimą.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Geroji Naujiena

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Jėzus Kanos vestuvėse – II eilinis sekmadienis

43 Tiesos.lt redakcija   2022 m. sausio 16 d. 10:26

Evangelijoje pagal Joną pasakojama apie Kanos vestuves (Jn 2, 1–11), į kurias buvo pakviestas Jėzus su mokiniais; jose taip pat dalyvavo ir Jėzaus motina Marija.

Marija yra rūpestinga, viską pastebinti moteris. Matydama išsibaigusį vyną, ji sako sūnui: „Jie nebeturi vyno.“ Marija viliasi, kad keblioje situacijoje jos sūnus suras išeitį.

Nuo angelo apreiškimo iki Kanos vestuvių truko trisdešimties metų laikotarpis. Per jį Marija nematė jokių antgamtinių ženklų, liudijančių apie sūnaus dieviškumą. Tačiau Kanos vestuvėse ne laiku pasibaigus vynui Marija nesuabejojo prašyti Sūnaus, kad gelbėtų jaunavedžius iš keblios padėties.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Geroji Naujiena

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Kelią rodanti žvaigždė

17 Tiesos.lt redakcija   2022 m. sausio 6 d. 11:47

Trijų Karalių šventė primena Jėzaus apsireiškimą pagonims. Evangelija pasakoja apie Rytų išminčius, kurie, vedami danguje pasirodžiusios naujos žvaigždės, atvyko į Jeruzalę pagerbti gimusio karaliaus. Keliaudami pasirodžiusio šviesulio kryptimi, išminčiai Betliejuje surado gimusį Kūdikį ir pagerbė jį savo dovanomis.

Rytų išminčiai, gyvendami stabmeldiškoje aplinkoje, nepažinojo tikrojo Dievo, bet ieškojo atsakymų į žmogaus būties klausimus. Jų istorija liudija, kad Dievui yra brangūs visi dorai gyvenantys ir tiesos ieškantys žmonės.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Geroji Naujiena

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Dievo Žodžio Gimimas – 2021 metų šv. Kalėdos

22 Tiesos.lt redakcija   2021 m. gruodžio 24 d. 18:42

„O kokios dailios kalnuose šauklio kojos, – to, kuris ateina su linksmąja žinia. Visi žemės pakraščiai išvys mūsų Dievo išganymą“ (Iz 52, 7.10), – pranašas Izaijas džiūgauja, aprašydamas Izraelio tautos grįžimą iš Babilono tremties. Į tėvynę grįžtančių tremtinių džiaugsmas yra tarsi aidas Kalėdų džiaugsmo: gimsta Dievo Sūnus, kuris mus ves į amžinąją tėvynę.

Apaštalas Jonas nepasakoja apie Jėzaus gimimą, bet tiesiai įveda mus į Dievo meilės slėpinį: „Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos“ (Jn 1, 1.14).

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Geroji Naujiena

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Dievo artumo džiaugsmas – IV Advento sekmadienis

24 Tiesos.lt redakcija   2021 m. gruodžio 19 d. 10:00

Apaštalas Paulius ragina: „Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės! Jūsų meilumas tebūna žinomas visiems. Viešpats yra arti!“ (Fil 4, 4–5). Šie apaštalo žodžiai ypač tinka Advento pabaigai, kai jau esame ant Kalėdų slenksčio.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Geroji Naujiena

Mons. Adolfas Grušas. Trečiasis advento sekmadienis

31 Tiesos.lt redakcija   2021 m. gruodžio 12 d. 7:45

Šiandien yra vadinamasis „Džiaugsmo“ sekmadienis – rožinės liturginės spalvos diena, nuspalvinanti susikaupimo rimtį tikra viltimi. Artėjant Kalėdoms šis sekmadienis leidžia įžvelgti tikrumą to, ko visa širdimi laukiame. Bažnyčia kviečia mus atsiverti Viešpaties atėjimo džiaugsmui, leisti jam apimti visą mūsų būtį, visą gyvenimą, nes Viešpats jau yra arti.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Geroji Naujiena

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Taisykite Viešpačiui kelią! II Advento sekmadienis

25 Tiesos.lt redakcija   2021 m. gruodžio 5 d. 12:13

Evangelistas Lukas, papasakojęs apie Jėzaus gimimą ir jaunystę, toliau pasakoja apie Jono Krikštytojo veiklą. Jonas vaikšto Pajordanėje, kviečia žmones daryti atgailą ir rengia juos Mesijo atėjimui. Evangelistas Jono Krikštytojo misiją apibūdina pranašo Izaijo žodžiais, skirtais iš Babilono nelaisvės į tėvynę grįžtantiems izraelitams: „Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus! Kiekvienas slėnis tebūna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalnelis – nulygintas. Kreivi keliai taps tiesūs, o duobėti – išlyginti. Ir visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą“ (Lk 3, 4–6)

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Geroji Naujiena

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Atsitieskite ir pakelkite galvas – I Advento sekmadienis

30 Tiesos.lt redakcija   2021 m. lapkričio 28 d. 13:00

Liturginius metus pradedame pirmuoju Advento sekmadieniu. Keturias savaites ruošimės paminėti patį brangiausią istorinį įvykį – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimą Betliejuje.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Geroji Naujiena

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Laikų pabaiga – XXXIII eilinis sekmadienis

48 Tiesos.lt redakcija   2021 m. lapkričio 14 d. 10:14

Baigiantis liturginiams metams Mišiose skaitomas Dievo žodis pasakoja apie laikų pabaigą. Pranašo Danielio knygoje rašoma: „Daugelis miegančiųjų žemės dulkėse atsibus – kai kurie amžinajam gyvenimui, kiti gėdai ir amžinajai negarbei. Išmintingieji švytės dangaus skliauto spindesiu, o vedusieji daugelį į teisumą bus tarsi žvaigždės per amžių amžius“ (Dan 12, 2–3).

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Geroji Naujiena

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Patikėti Dievo žodžiu – XXXII eilinis sekmadienis

29 Tiesos.lt redakcija   2021 m. lapkričio 7 d. 12:36

Pirmasis Jėzaus palaiminimas skelbia: „Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra dangaus karalystė“ (Mt 5, 3). Apie ką čia kalbama?

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti
Puslapis 1 iš 66 1 2 3 >  Paskutinis ›

Rekomenduojame

Vytautas Radžvilas. Žvelgiant į seną nuotrauką

Albertas Žostautas. Jie sulaužė Lietuvos Konstituciją ir išdavė

Vytautas Radžvilas. Prisikėlė jedinstvo ir LKP, pasidalijusi į skirtingų pasivadinimų atskiras partijas

Papunkčiui su Vytautu Sinica. Klausimai ir atsakymai

Nacionalinis susivienijimas dėl galimos korupcijos Vilniaus savivaldybėje kreipėsi į STT

Lenkija: kritikuoti Kiniją vien tam, kad įtiktume Amerikai nėra mūsų interesas

Vytautas Sinica. „Valdantieji meluoja, kad dėl asmenvardžių nepažeidžia Konstitucijos“

Vakcinacijos pasais pasipiktinę bulgarai šturmavo parlamentą

Edvardas Čiuldė. Ar jau atėjo laikas atsidalinti Lietuvą?

Naujoje „Trys riešutėliai Pelenei“ versijoje – homoseksualios scenos

Vlogerių veikla be priežiūros tuoj taps praeitimi

LRT laidą prodiusuoja Edmundas Jakilaitis, o jo žmona – premjerės patarėja, veda Rasa Tapinienė

Europarlamentaras Stasys Jakeliūnas ir teisininkas doc. Vaidotas Vaičaitis. Europos komisijos įsipareigojimai bendrovei „Pfizer“

Laima Kalėdienė. Lyg įstatymas būtų priimamas ne Lietuvos, o Lenkijos Seime

Vytautas Radžvilas. Ne, – krepšinis vis dėlto nevienija

Amerikiečiai nepasitiki žiniasklaidos informacija apie Covid-19

Vidas Rachlevičius. Ponios ir ponai, ar ne laikas prilaikyti arklius?

Regina Statkuvienė. Blogio veidas

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Dvi minios, dvi Lietuvos, dvi baimės ir du tikėjimai

Valstybinė kalba išduota ir Konstitucija sulaužyta įteisinant vieną esminių Jedinstvo ir autonomininkų reikalavimų

LVI: Agituojant už smurto artimoje aplinkoje įstatymo pakeitimus pasitelkiama klaidinanti informacija

Raimondas Navickas. Pasekmių dėl nuosavų veiksmų numatymas nėra stiprioji kai kurių mūsų politikų pusė

Krikščionė politikė Suomijoje: persekiojimas dėl religinių įsitikinimų yra privilegija

Vakcinas, pandemijos valdymą peikęs profesorius apie skundą pateikusius studentus: tai karta, kuri ateina į universitetą emocinio komforto

Kardinolas Sigitas Tamkevičius: klaidinga teigti, kad vyskupai palaiko valdžios elitą

Vytautas Sinica. Galbūt paskutinis žodis apie valstybinę kalbą pasuose

Gintaras Songaila. Vytautas Landsbergis jedinstvos nasruose

Aleksandras Nemunaitis. Šiandien Seime nusimato „karšta“ dienelė

Lenkai ribos NVO įtaką mokykloms, skatins vertybinį lenktyniavimą tarp mokyklų

Krescencijus Stoškus. Esu apimtas sunkaus nerimo ir skausmo

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.