Įžvalgos, Diskusija, Svarbiausias, Visuomenės pokyčių analizė, Demokratija ir valdymas, Geopolitika

Vytautas Rubavičius. Vokietijoje Alternatyva įgavo jau valdžios, o kada ji susikurs Lietuvoje?

35 Tiesos.lt redakcija   2018 m. vasario 16 d. 11:55

Praėjusių rinkimų į Vokietijos parlamentą rezultatai daugelį nustebino – nauja, tik 2013 metais įkurta partija „Alternatyva Vokietijai“ laimėjo daug balsų ir, iškovojusi 93 vietas, tapo trečiąja parlamentine partija. Jos rinkėjai ir rėmėjai – didelė dalis Angelos Merkel ir socialdemokratų vykdoma politika nepatenkintų vokiečių.

Vokietiją ima rimtai spausti bėdos, susijusios su nevaldomu imigracijos srautu, kurį skatina politinė „besąlygiško svetingumo“ atvykėliams nuostata, taip pat aršiai vykdoma ideologinė kova prieš įvairiausias „fobijomis“ įvardijamas žmonių nepasitenkinimo apraiškas, ypač islamofobiją. Tad atvykėliai musulmonai išties gali džiaugtis puikiomis gyvenimo sąlygomis, kurias jiems laiduoja vokiečiai dirbantieji. Juk atvykėliai menkai teprisideda prie bendro gėrio kūrimo. Greičiau – atvirkščiai. Vokietijoje stebimas spartus kriminalinių nusikaltimų daugėjimas, o moterų puolimai ir prievartavimai tapo kasdienybe. Tad vokiečiai, ypač mažuose miesteliuose, ima burtis į savigynos būrius ir rengti vis labiau išplintančias demonstracijas su šūkiais „Sveiko proto“ ar „Susigrąžinkim Tėvynę“. Juolab kad ima plisti ir Vokietijoje prieš kurį laiką neįtikėtinu laikytas skurdas.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Diskusija, Svarbiausias, Demokratija ir valdymas, Piliečių akcijos ir iniciatyvos

Algimantas Zolubas. Pilietinė veikla – politinė

4 Tiesos.lt redakcija   2018 m. vasario 15 d. 1:27

...
Jei demokratijai ir demokratiniam valdymui būdingos tokios ydos ir grimasos, o, kaip tvirtina pasaulinė patirtis, nieko geresnio neįmanoma sugalvoti, gal įmanoma tą demokratijos mechanizmą įvaldyti ir suvaldyti, ydų atsikratyti?

Valstybė yra organizmas, kurį sudaro ne amorfinė žmonių masė, kaip neseniai buvo (paklusni kompartijai liaudis, minia), o organizuota, prisiėmusi pareigas ir atsakomybę valstybei pilietinė visuomenė. Nuo tos visuomenės dorovės, kultūros lygio, civilizacijos laipsnio, pareigos ir atsakomybės jausmo įsitvirtinimo priklauso pačios demokratijos, demokratinio valdymo kokybė.

Vaizdžiai tariant, kad ir kiek tobulintume, kad ir kaip gerai parengtume kombainą javapjūtei, jei jo šeimininkas (visuomenė) moka tik dalgį valdyti, kombainas neveiks, iš jo naudos neturėsime. Vadinasi, demokratijai ir demokratiniam valdymui reikia išugdyti ir sutelkti bendram tikslui visuomenę. Tas bendras tikslas – valstybė. Kurti ir tvirtinti valstybę gali tik aktyvi, sąmoninga, politinėje veikloje dalyvaujanti visuomenė.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Diskusija, Svarbiausias, Visuomenės pokyčių analizė, Istorija, Institucijų ir pareigūnų korupcija bei savivalė, Demokratija ir valdymas

Valdas Vasiliauskas. Tauta nebuvo pakviesta į  šimtmečio šventę

60 Tiesos.lt redakcija   2018 m. vasario 13 d. 20:12

Mūsų kartai teko išskirtinė laimė sulaukti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio. Tai tikra likimo dovana, kuria galime džiaugtis ir didžiuotis laisvoje nepriklausomoje Lietuvoje. Tačiau ar džiaugiamės? Ar didžiuojamės? Ar Tauta, tikroji ir vienintelė Lietuvos valstybės steigėja, didžiuojasi savo kūriniu?

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Diskusija, Svarbiausias, Visuomenės pokyčių analizė, Propagandos ir ideologijos analizė, Demokratija ir valdymas, Žiniasklaida

Vidmantas Valiušaitis. „Tai kelias į dvasinį totalitarizmą“

15 Tiesos.lt redakcija   2018 m. vasario 9 d. 22:30

Kadaise dienraščio „Süddeutsche Zeitung“ vyriausiasis redaktorius Herbertas Riehl-Heyse kaip apie blogą sapną rašė, kad „kada nors joks skaitytojas nebegebės suprasti, ar naujos atominės jėgainės statybą koks nors žurnalistas laiko būtina todėl, kad jis šią išvadą padarė pats, sunkiai triūsęs atlikdamas išsamius tyrimus ir niekieno nepapirktas, ar jis nuolat važinėja su pranešimais kaip atominės jėgainės lobistas ir už tai susižeria didelius honorarus“.

Jis tai vadino „košmariška perspektyva“, nors mes Lietuvoje jau seniai žinome, kad tai joks „košmaras“ (iš tiesų tai košmaras), o tiesiog šiandienos žurnalistikos „standartas“. Pas mus jau seniai niekas šitaip nebetriūsia, juo labiau – sunkiai, ir tyrimų neatlikinėja. Stinga ne tik profesionalų, kurie pajėgtų kompetentingai rašyti ar kalbėti atominės energetikos, bankininkystės, aukštojo mokslo ir studijų ar tarptautinės politikos klausimais, bet netgi kvalifikuotai, su gerai žurnalistikai būdingu nešališkumu ir aptariamų klausimų išmanymu vesti paprastas pokalbių laidas televizijose.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Diskusija, Svarbiausias, Visuomenės pokyčių analizė, Propagandos ir ideologijos analizė, Demokratija ir valdymas, Teisėkūros iniciatyvos, Europa

Kun. Robertas Grigas. Suverenumo atsisakymo pasekmės: Sekmadienis Ltd vs Lietuva

44 Tiesos.lt redakcija   2018 m. vasario 9 d. 1:00

2018 m. vasario 7 d.

Ar kas beprisimena vieną pirmųjų Lietuvos laisvės sąjūdžio reikalavimų merdinčiai sovietų imperijai 1988–1990 m.? Tai buvo reikalavimas, kad Lietuvos įstatymai turėtų viršenybę Maskvos („sąjunginių“) įstatymų atžvilgiu.

Nuosekliai šito siekėme ir pasiekėme. Taip buvo laimėtas realus, juridinis Lietuvos savarankiškumas, atmestas teisinis svetimos valstybės, vakarykštės okupantės diktatas.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Diskusija, Svarbiausias, Visuomenės pokyčių analizė, Propagandos ir ideologijos analizė, Demokratija ir valdymas, Žmogaus teisės, Žiniasklaida, Pedofilijos byla

Petras Plumpa. Pašarvota tiesa

45 Tiesos.lt redakcija   2018 m. vasario 5 d. 13:03

2018 m. vasario 5 d.

Jau praėjo kelios savaitės nuo tos Sausio dienos, kai s.N.Sadūnaitė Seime pasakė savo gyvą Tiesos žodį apie Lietuvos gyvenimo žaizdą. Laiko dulkės uždengia skaudžius įvykius ir žodžius, todėl juos būtina prisiminti, jeigu nenorime tapti savojo užmaršumo aukomis. Tiesą sakant, žmonės nepamiršo Sausio 13 dienos tragedijos smulkmenų, tad nepamiršta ir 2012 metų gegužės 17-sios. Panašiai būdavo ir tremtiniams: jie sunkiose sąlygose apsiprasdavo, net linksmindavosi, net atrodydavo, kad jau pamiršo baisią skriaudą, tačiau sielos gilumoje visada ruseno prisiminimas, viltis ir troškimas sugrįžti į Tėvynę.

Tad ir dabartinės Lietuvos skauduliai rusena daugybės žmonių atmintyje, o s.Nijolės kalba tik paskatino siekti garbingo išėjimo į Tiesos kelią. Politikai labai nenori apie tai kalbėti, o jei ir kalba, tai jų kalbos iš esmės skiriasi nuo s.Nijolės kalbėjimo. Jų mintys horizontalios – nuo kairės iki dešinės, o s.Nijolės mintys vertikalios: nuo žemės kylančios į moralinį aukštį. Todėl politikieriams atrodo, kad Deimantės Kedytės tragedija tėra tik vienas mažareikšmis epizodėlis tarpe daugelio nusikaltimų, įvykdytų Lietuvoje per nepriklausomybės metus. Deja, tai nebuvo epizodėlis, nes šį nusikaltimą vykdo atsakingos valstybinės institucijos: prokuratūra, teismai, policija, Seimo ir Vyriausybės nariai, jau nekalbant apie sovietiškai tendencingą žiniasklaidą. Susidorojimas su D.Kedyte atskleidė teisėsaugos moralinę būklę, kurios metastazės įtakoja beveik visas gyvenimo sritis skleisdamos neteisingumą ir neviltį visoje šalyje.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Diskusija, Svarbiausias, Visuomenės pokyčių analizė, Institucijų ir pareigūnų korupcija bei savivalė, Demokratija ir valdymas, Žmogaus teisės, Intelektualų vaidmuo

Vytautas Rubavičius. Lietuvos strateginės operacijos akiratyje – aš, Vytautas Rubavičius

80 Tiesos.lt redakcija   2018 m. vasario 5 d. 11:20

2018 m. vasario 1 d.

Tenka manyti, kad kai kuriems mūsų valstybės „nuoširdžiai“ Lietuvai dirbantiems specialiesiems veikėjams esu tapęs išskirtinio dėmesio reikalingu žmogumi. Matyt, susikaupė kritinė mano rašinių masė, o gal manoma, kad kokiu nors netradiciniu būdu kenkiu Lietuvai sparčiai žygiuoti į nepaliaujamai augančio BVP nušviestą ateitį. Į specialiųjų žmogėnų galvas sunku įlįsti, tad nesiimsiu išsamiai svarstyti, kodėl vis dėlto tapau toks išskirtinis, kad imtasi manęs su jau ne lokaliniu, o strateginiu užmoju, į teroristinius prieš mane nukreiptus išpuolius įtraukiant vis daugiau žmonių. Ankstesniems išpuoliams buvo pasitelkti, manyčiau, pilkieji informacinių technologijų specialistai, kuriems nesvarbu ką „bombinti“. Yra užsakymas, bus ir vykdytojų.

Dabar jau įsijungia ir kitokio profilio veikėjai.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Diskusija, Svarbiausias, Politika, Visuomenės pokyčių analizė, Istorija

Dalius Stancikas. Veidrodžiai

17 Tiesos.lt siūlo   2018 m. sausio 30 d. 11:39

...

Ar pastebėjote, kad iš didžių tribūnų, garsių dienraščių apie nepriklausomybės šimtmetį kalbama lyg kokiais Abiejų Tautų Respublikos laikais, stengiantis užtušuoti Vasario 16-osios Akto esmę – Lietuvos, kaip tautinės valstybės, sukūrimą? Nors visų XX a. vykusių bandymų atkurti Lietuvos nepriklausomybę svarbiausias tikslas buvo ne sotesnis ar saugesnis gyvenimas (priešingai – kiekvienas nepriklausomybės paskelbimas iš pradžių sukurdavo dar nesaugesnes aplinkybes) ir net ne asmens laisvė, kaip dabar bandoma įteigti, o tai, ką pabrėžė Jonas Basanavičius: „Lietuvą ir mūsų brangią kalbą nuog prapulties atvaduot.“

Šiandien esame ir gerokai sotesni, ir saugesni, asmens laisvė kartais viršija net sveiką protą, bet prapultis Lietuvai ir jos kalbai, deja, neišnykusi. Tik dabar ta prapultis ateina ne iš išorės, o iš vidaus – iš mūsų pačių.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Diskusija, Svarbiausias, Visuomenės pokyčių analizė, Demokratija ir valdymas

Liudvikas Jakimavičius. Sugyvenimo formulė, arba O jeigu istorinės dienos rytas prasidėtų visuotiniu „Atsiprašau“?

26 Tiesos.lt redakcija   2018 m. sausio 20 d. 18:18

Iki pagrindinės šių metų šventės laiko beveik nebelikę. Iškilmių scenarijai surašyti ir suderinti, valstybės dirbtuvėse gaminamos prašmatnios dekoracijos. Iš tikro yra ką švęsti. Ne visoms tautoms, ne visiems etnosams pasisekė taip kaip mums, naikintiems ir trintiems nuo Pasaulio žemėlapio išlikti su savo namais – Valstybe. Ne visi dabar savo namuose, bet žino, kad turi kur ir bet kada gali sugrįžti. Yra daug tautų, kurios apie tokią prabangą gali tik pasvajoti.

Išlikti išlikom, ir tuo galime džiaugtis, bet žengiant per šimtmečio riboženklį neapleidžia nerimas. Per šimtą metų susikaupė ir daug pykčio, nesantaikos ir nemeilės. O kur dar nedraugų paliktos „minos“, kurios visai ne laiku prieš šventes ėmė sproginėti. Pridėkime dar, kad metai ne vien jubiliejiniai, o ir rinkiminiai su neišvengiamom kiaulystėm, įtampom, žiežirbom ir trumpais sujungimais. Skandalas veja skandalą. Tie skandalai užklojami naujais skandalais, ir nematyt pabaigos.

Istorija nelyg upė  į savo deltą neša daug dumblo, šiukšlių ir kitokios nešvaros. Sunku nuslėpti, kad dekoracijų dirbtuvėse už kamufliažinių grebėstų vyksta karas. Apsimetinėtume ir vaidintume, jei to nematytume. Ką daryti su ta kupra, kurios tikrai nepavyks paslėpti? Kaip ją nusimesti, kad šventė būtų tikra – ne vien vaišės su fasadinėm kalbom ir fejerverkais? Tiesiog būtina kažkaip susitaikyti, kad atgimtume, atsinaujintume. Kitaip negali žengti nė žingsnio pirmyn. Tik kaip tą susitaikymą padaryti, nuo ko pradėti?

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Diskusija, Svarbiausias, Visuomenės pokyčių analizė, Demokratija ir valdymas, Žiniasklaida, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Andrius Švarplys. LRT tapo grupės-šutvės valdoma nacionalinių pinigų įsisavinimo šėrykla?

27 Tiesos.lt redakcija   2018 m. sausio 19 d. 21:10

Yra likęs vienas įdomus klausimas, apie senuosius ir naujuosius bebrus.

Ką reikės daryti, kaip toliau gyventi, kai paaiškės, kad LRT tapo grupės-šutvės arba tiesiog „šeimos“ valdoma nacionalinių pinigų įsisavinimo šėrykla?

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti
Puslapis 1 iš 15 1 2 3 >  Paskutinis ›

Rekomenduojame

Partizanas Jonas Kadžionis-Bėda ir jo testamentinė kalba: „Lietuva išliks, nes laisvę gavo per stebuklą“

Štai ir sulaukėm. Liudvikas Jakimavičius: „Net okupantų valstybė TSRS valstybinių švenčių proga skelbdavo amnestijas, o ne nuosprendžius“

Verta prisiminti. Kaip okupantai baiminosi Lietuvos nepriklausomybės 70-mečio

Irena Vasinauskaitė. Gražuolių kaime iki šiol vaidenasi?

Ramutė Bingelienė. Cenzūros grimasos Seime

Kiek verti 100 eurų Lietuvoje ir likusioje ES?

Algimantas Rusteika. Tiesos išbandymus pereina ne visi

Vidmanto Valiušaičio knygos „Ponia iš Venecijos tavernos“ sutiktuvės

Janina Survilaitė. Klampūs archyvų atstatymo keliai

Bernardas Dringis. Klausimai, kylantys Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio išvakarėse

Popietė su Laisvės premijos laureate s.Nijole Sadūnaite

Apie išprievartavimą melavusi feministė nuteista už šiurkštų šmeižtą

Algimantas Zolubas. Pilietinė veikla – politinė

Teisininko žvilgsnis į BK normą dėl seksualinio priekabiavimo. Vytautas Sirvydis: sunku rasti kitą tokį lengvai „pritempiamą“ straipsnį

Vytautas Vyšniauskas. Neiškęstas privatusis patriotizmas

Alvydas Jokubaitis, Mindaugas Kubilius. Europos Sąjunga: kur mes keliaujame?(III). Nedemokratiškų nuostatų įsivyravimas demokratijoje?

Dariaus Kuolio atrinkta. Justino Marcinkevičiaus atsakas savo kaltintojams: „Valstybę praradote jūs, o tautą mes vis dėlto išsaugojome“

Raimondas Kuodis. „Ekonomikos dėstymą yra užvaldę neoliberalai“

Valdas Vasiliauskas. Tauta nebuvo pakviesta į  šimtmečio šventę

Nuo bačkos. Vilniaus meras Remigijus Šimašius: „Vilnius yra kosmopolitinis, atviras miestas ir turi labai simbolizuoti tokias idėjas“

Nida Vasiliauskaitė. #TuIrgiKaltas?

Vladimiras Laučius. „Pagrindinis žurnalistikos tikslas yra ieškoti tiesos“

Lietuvos Respublikai – 100. Darius Kuolys: Vilniuje – Valstybės atkūrimo takas (II)

Vasario 13-ąją Vidmanto Valiušaičio knygos „Ponia iš Venecijos tavernos“ pristatymas

Irena Vasinauskaitė. Nieko asmeniško… Tik vykdau pažadą [2], arba Šis bei tas apie politinį priekabiavimą

Eligijus Dzežulskis-Duonys. Paskutinė idėja Lietuvai

Vasario 16-ąja Lukiškių aikštėje įvyks šventinis renginys „Atmintis ir pagarba“

Kun. Robertas Skrinskas. Lietuvos paaukojimai Marijai: istorinė apžvalga

Kun. Vytenis Vaškelis. Tėvynės paaukojimas Marijai

Geroji Naujiena: Viešpaties ranka pagydo ligotus kūnus ir nuvalo nuo sielos nuodėmės raupsus

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.